Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Dobre

Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.

Menu

Články | Videá | Tipy | Fórum | Kalendár | Inzercia

Pridaj aj ty cestopis!

Hodnotenie: (4 hodnotení) Diskusia Diskusia k článku (14)  [Verzia pre tlač] Tlač

Keďže si strážcovia zákona opäť zmysleli zmeniť pokuty, tak prinášame:

 Zdieľať

Pridané: 18.02.2002 Autor: feci
Čitatelia: 20237 [Novinky]

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona SNR 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
a
za priestupky na úseku pozemných komunikácií podľa § 22 c zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov

Základné povinosti:

§ 3 Povinnosti účastníka cestnej premávky
ods. 2 písm. b) Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia:
1. Príkazové dopravné značky, Daj prednosť v jazde a Stoj daj prednosť v jazde 2 000,- Sk
2. Zákazové dopravné značky, Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, Zákaz výjazdu motorových vozidiel 1 500,- Sk
3. Zákazová dopravná značka Zákaz predchádzania 2 000,- Sk
4. Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 1 000,- Sk
písm. c) 1. Neuposlúchnutie pokynov a výzvy policajta a iných oprávnených osôb 2 000,- Sk
2. Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie či vodič nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou alebo liekmi (oznámiť na správne konanie) ďalej len "oznámiť")
§ 4 Povinnosti vodiča
ods. 1 Vedenie vozidla bez vodičského preukazu, ak vodič nie je držiteľom vodičského oprávnenia 2 000,- Sk
ods. 2 písm. a) Použitie vozidla na jazdu, ktoré vrátane nákladu:
1. Nespĺňa ustanovené podmienky 500,- Sk
2. Nespĺňa ustanovené podmienky a ohrozuje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo poškodzuje cestu 2 000,- Sk
písm. b) 1. Vedenie vozidla bez dokladov predpísaných na vedenie a premávku vozidla 500,- Sk
2. Vedenie vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, po jeho odobratí alebo v čase zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť podľa právnych predpisov alebo ak sa podrobuje skúške z jeho vedenia oznámiť / zadržanie VP
3. Vedenie vozidla bez dokladu preukazujúceho poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla oznámiť okresnému úradu
písm. f) Nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov ak došlo k : 1. ich obmedzeniu 1 000,- Sk 2. ich ohrozeniu 2 000,- Sk 3. dopravnej nehode (ďalej len „ DN “ ) oznámiť / zadržanie VP
ods. 3 písm. a) Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok oznámiť / zadržanie VP
písm. d) Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená 2 000,- Sk
písm. e) Obmedzovanie plynulosti cestnej premávky najmä bezdôvodne pomalou jazdou 1 000,- Sk
písm. g) Obsluha telefónneho prístroja vodičom vozidla počas jazdy alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 1 500,- Sk
písm. h) 1. Vyhadzovanie predmetov z vozidla 1 500,- Sk
2. Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 500,- Sk
písm. i) Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní a cúvaní 2 000,- Sk
písm. j) Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 2 000,- Sk
§ 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
ods. 1 Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 500,- Sk
ods. 2 1. Jazda na motocykli bez riadne upevnenej schválenej ochrannej prilby 1 000,- Sk
2. Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na motocykli 500,- Sk
ods. 3 Nepripútanie sa bezpečnostným pásom počas jazdy
1. na diaľniach a cestách I. triedy 1 500,- Sk
2. na ostatných cestách 500,- Sk
§ 7 Smer a spôsob jazdy
ods. 1 Jazda po nesprávnej strane 1. v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a pod) 2 000,- Sk
2. v ostatných prípadoch 500,- Sk
3. ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávke alebo DN oznámiť / zadržanie VP
§ 8 Jazda v jazdných pruhoch
ods. 1 Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obec v inom než v pravom jazdnom pruhu 500,- Sk
ods. 4 Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3. 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky 500,- Sk
ods. 5 Ohrozenie vodiča pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdnému pruhu
ods. 6 Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu, pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 2 000,- Sk
§ 9
Prejdenie do pruhu, do ktorého bol vjazd zakázaný svetelným signálom 2 000,- Sk
§ 10 Jazda v mimoriadnych prípadoch
ods. 1 Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupneho ostrovčeku vľavo alebo pozdĺž električky vľavo 2 000,- Sk
ods. 2 1. Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 500,- Sk
2. Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 2 000,- Sk
§ 11
ods. 1 Bezdôvodná jazda vo vyznačenom jazdnom pruhu určenom pre autobusy MHD alebo trolejbusy 1 000,- Sk
ods. 2 Obmedzovanie vodiča autobusu MHD pri prechadzaní z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 1 500,- Sk
§ 12
ods. 1 1. Nezastavenie vozidla za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zástavke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom páse 1 000, - Sk
2. Nezastavenie vozidla za vozidlom MHD, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa, na zvýšenom električkovom páse, pri ktorom došlo k ohrozeniu cestujúcich, nastupujúcich alebo vystupujúcich z vozidla 2 000,- Sk
§ 13 Obchádzanie
ods. 1 Ohrozenie protiidúcich vodičov vozidiel pri obchádzaní prekážky v cestnej premávke 2 000,- Sk
§ 14 Predchádzanie
ods. 2 1. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 500,- Sk
2. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní a ohrozenie vodiča idúceho za ním 2 000,- Sk
ods. 3 1. Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 500,- Sk
2. Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 2 000,- Sk
ods. 4 Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 2 000,- Sk
ods. 5 1. Porušenie zákazu predchádzania 2 000,- Sk
2. V prípade spôsobenia DN oznámiť / zadržanie VP
§ 15 Rýchlosť jazdy
ods. 1 1. Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 2 000,- Sk
2.Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k DN, alebo ohrozeniu protiidúceho vodiča, vodiča idúceho za ním, alebo iného účastníka cestnej premávky oznámiť / zadržanie VP
ods. 6 Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky
1. o viac ako 10 km / h 1 000,- Sk
2. o viac ako 20 km / h 2 000,- Sk
3. o viac ako 30 km / h oznámiť / zadržanie VP
§ 18 Odbočovanie
ods. 1 1. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu alebo miesto ležiace mimo cesty 1 000,- Sk
2.Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní na križovatke, na poľnú alebo lesnú cestu alebo na miesto ležiace mimo cesty, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 2 000,- Sk
ods. 2 Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 1 000,- Sk
ods. 4 1. Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám a električkám v oboch smeroch. Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde cyklistom a vodičom mopedov idúcim po cestičke pre cyklistov a tam, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo, aj električke 2 000,- Sk
2. Vprípade spôsobenia DN oznámiť / zadržanie VP
§ 19 Jazda cez križovatku
ods. 1 Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a prišlo k ich:
1. obmedzeniu 2 000,- Sk
2. ohrozeniu alebo k DN oznámiť / zadržanie VP
ods. 3 Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 1 500,- Sk
ods. 4 1. Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „ Stoj daj prednosť v jazde“ 2 000,- Sk
2. V prípade spôsobenia DN oznámiť / zadržanie VP
§ 20 Vchádzanie na cestu
ods. 1 1. Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty, pri vchádzaní z poľnej cesty alebo lesnej cesty, cestičky pre cyklistov alebo pešej zóny na inú cestu 2 000,- Sk
2. V prípade spôsobenia DN oznámiť / zadržanie VP
ods. 2 1. Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak to vyžadujú okolnosti cestnej premávky, najmä nedostatočný rozhľad 2 000,- Sk
2. V prípade spôsobenia DN oznámiť / zadržanie VP
ods. 3 Znečisťovanie cesty 1 000,- Sk
§ 21 Otáčanie a cúvanie
ods. 1 Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 2 000,- Sk
ods. 3 Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti 1 500,- Sk
ods. 4 Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané (písm. a / až f / ) 1 500,- Sk
§ 22 Zastavenie a státie
ods. 1 Zastavenie na obojsmernej ceste
písm. a / V protismere vľavo 500,- Sk
písm. b / 1. Pri zastavení nezostal voľný jeden prázdny pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 1 000,- Sk
2. Pri státi nezostal voľný jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 1 500,- Sk
ods. 2 Pri zastavení a státi vodič znemožnil vyjdenie z radu stojacich vozidiel. Pri zastavení a státi vedľa seba vozidla s označením „O2“ nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m. 1 000,- Sk
ods. 4 1. Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja vozovky alebo chodníka 2 000,- Sk
Neumožňuje vodičovi autobusu MHD alebo trolejbusu vyjdenie zo zástavky alebo zo zástavkového pruhu 2 000,- Sk
Vodič autobusu MHD alebo trolejbusu, ktorý pri vychádzaní zo zástavky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 1 500,- Sk

Na záver sa ešte môžete otestovať, či ste spôsobilí viesť motorové vozidlo...

Pridané: 18.02.2002 Autor: feci Zdieľať

Ďalšie články tohto autora:

Hodnotenie: (4 hodnotení) Diskusia Diskusia k článku (14)  [Verzia pre tlač] Tlač

Harley-Davidson

06-MG-Stevio-side

PC verzia motoride.sk

© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 224591 | Včera: 229987