Motoride Help - OBSAH:

Motoride Klub:


Motoride Klub Vám ponúka jedinečnú možnosť prezentovať seba ako motorkára, na internete a tiež stať sa spolutvorcom stránok motoride.sk...

Každý člen klubu, má možnosť uverejniť svoje osobné údaje, vo svojom profile, pridať svoju fotku, fotku svojej motorky a tiež pridať článok do rubriky Mototuristika a Vaše Stroje.

Vďaka tomu môžete propagovať seba, svoj stroj a tiež svoje zážitky v sedle motocykla...
Ak máte záujem prispievať aj do iných rubrík, na požiadanie Vám môžeme prideliť adekvátne práva.

Späť na Obsah

Pridanie článku:


Na pridanie článku slúži jednoduchý formulár, ku ktorému sa dostanete prostredníctvom Motoride-Klubu. Jeho vyplneniu venujte pozornosť

Článok je možné po pridaní ešte meniť, takže prípadné chybičky sa dajú vychytať...

Do článku môžete pridávať aj fotografie. Povolené sú len obrázky typu: .gif a .jpg
Malý obrázok môže mať výsku maximálne 60 bodov.
Ostatné obrázky môžu mať maximálnu šírku 500 bodov.

UPOZORNENIE: Ak odosielate formulár aj s obrázkami, tak odoslanie môže trvať dlhšie v závislosti od veľkosti obrázkov.. !!! Preto budte trpezlivý a počkajte na úspešné dokončenie uploadu a nezastavujte Váš prehliadač !!!

Na stránkach Motoride sa však Vami pridaný článok, zobrazí až po prekontrolovaní a zaradení Správcami servera.
Preto akékoľvek pokusy o pridanie článkov s nevhodným obsahom nebudú úspešné. Dovtedy si môžete tento článok prezrieť vy a prípadne ho upraviť.
V Motoride Klube, kde sa Vám, zobrazia všetky Vaše články, ktoré zatiaľ neboli zaradené. Tam si ich môžete prezrieť a upraviť.

Článok, ktorý pridáte, bude do zaradený pod vašim menom, resp. loginom...
Správcovia nebudú do obsahu článku zasahovať, okrem zmien vo formátovaní textu, umiestnenia obrázkov, prípadne opravy gramatických chýb a podobne.
Prípadné iné zásahy do obsahu budú s Vami ako autorom konzultovať.

TIP: Odporúčame Vám, aby ste si články pripravili dopredu do textového súboru, spolu s obrázkami a nepísali ho zbytočne online...
Po prvé si ušetríte peniaze za pripojenie a po druhé sa Vám nestane, že systém Vás odhlási kvôli nečinnosti...

Späť na Obsah

Ako formátovať text:


Určite z vlastnej skúsenosti viete, že lepšie sa číta text, ktorý je sformátovaný, tzn. je rozdelený do odstavcov, prípadne niektoré slová sú zvýraznené tučným písmom... atď.

Odstavce:

Najjednoduchším spôsobom ako formátovať text je rozdeliť ho do odstavcov/paragrafov...
Je to veľmi jednoduché. Odstavce stačí oddeliť prázdnym riadkom - teda stlačením 2x klávesy ENTER a konci odstavca.

Toto napíšete: A takto sa to zobrazí:

Odstavec 1, ............... ....... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........ ............... ............. ....... .......... .......... .......... ........ ........ ......... ......... ........... ........

Odstavec 2, ............... ............. ....... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........ ............... ............. ..... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........

Odstavec 3, ............... ............. ....... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........ ............... ............. ....... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........

Odstavec 1, ............... ....... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........ ............... ............. ....... .......... .......... .......... ........ ........ ......... ......... ........... ........

Odstavec 2, ............... ............. ....... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........ ............... ............. ..... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........

Odstavec 3, ............... ............. ....... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........ ............... ............. ....... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........

Podnadpisy:

Ak je článok dlhší môžete ho rozdeliť na menšie časti a oddeliť ich podnadpismi.
Na to slúži dvojica značiek == a ==. Je to veľmi jednoduché. Značku text, ktorý chcete použiť ako nadpis jednoducho vložte medzi tieto dve značky.

Toto napíšete: A takto sa to zobrazí:

== Technické parametre ==

Odstavec 1, ............... ....... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........ ............... ............. ....... .......... .......... .......... ........ ........ ......... ......... ........... ........

Technické parametre

Odstavec 1, ............... ....... .......... .......... .......... ........ ........ ............ ......... ......... ........... ........ ............... ............. ....... .......... .......... .......... ........ ........ ......... ......... ........... ........

Číslovaný alebo nečíslovaný zoznam:

V článku môžete použiť aj číslovaný alebo nečíslovaný zoznam.
Na to slúžia dvojice značiek <ol> a </ol> pre číslovaný (ol = ordered list) zoznam a <ul> a </ul> pre nečíslovaný (ul = unordered list) zoznam. Je to tiež veľmi jednoduché. Značku <ol> resp. <ul> umiestnime na miesto kde chceme začať zoznam a značku </ol> resp. </ul> na jeho koniec. Jednotlivé položky zoznamu potom píšte na nový riadok, ktorý začína znakom *.

Toto napíšete: A takto sa to zobrazí:
<ol>
* Prvá položka
* Druhá položka
* Tretia položka
</ol>

<ul>
* Prvá položka
* Druhá položka
* Tretia položka
</ul>

  1. Prvá položka
  2. Druhá položka
  3. Tretia položka
  • Prvá položka
  • Druhá položka
  • Tretia položka

Zvýraznenie slov tučným písmom:

Ďalší jednoduchý spôsob ako vylepšiť článok je zvýrazniť niektoré slová tučným písmom (Bold)...
Na to slúži dvojica značiek <b> a </b>. Je to tiež veľmi jednoduché. Značku <b> umiestnime na miesto kde chceme začať tučné písmo a značku </b> na jeho koniec...

Toto napíšete: A takto sa to zobrazí:
... svoju <b>Kavasaki Z 400 J</b> som kúpil ... ... svoju Kavasaki Z 400 J som kúpil ...

Späť na Obsah

Linka:

Ak sa chcete v článku odkázať na inú stránku na internete, môžete umiestniť linku.
Linku (URL) stačí jednoducho umiestnit do hranatých zátvoriek [ a ]. Keďže ide o externú linku, nezabudnite uviesť celú url vrátane protokolu: http://. Ak chcete aby bol text, ktorý je klikateľný iný ako URL, stačí tento text umiestniť za URL, odelené medzerou.

Toto napíšete: A takto sa to zobrazí:
... jednoduchá linka: [http://motoride.sk] ...
... linka s vlastným textom: [http://motoride.sk Moto Server] ...
... jednoduchá linka: http://motoride.sk ...
... linka s vlastným textom: Moto Server ...

Späť na Obsah

Ako posielať obrázky:


Každý článok je zaujímavejší, keď obsahuje aj obrázky. Obrázky môžete k článkov vkladať veľmi pohodlne prostredníctvom WEB formulára.

Dôležité je však, aby ste odoslali všetky obrázky, lebo tie už nie je možné znovu nahrávať !!!

Povolené sú len obrázky typu: .gif a .jpg
Malý obrázok môže mať výsku maximálne 60 bodov.
Ostatné obrázky môžu mať maximálnu šírku 500 bodov.

Odporúčame Vám aby ste si aj obrázky pripravili dopredu a aby ste zachovali hore uvedené rozmery.

Na názvoch obrázkov nezáleží systém si ich na serveri aj tak automaticky premenuje...

Späť na Obsah

Ako umiestniť obrázky do textu:


Preto aby ste mali čo najväčšiu flexibilitu v tom kde a ako umiestniť jednotlivé obrázky sme zaviedli jednoduchý systém umiestňovania obrázkov...

Samozrejme číslo za obr sa môže meniť od 1 do 5, podľa toho ktorý obrázok chcete vložiť. Umiestňovanie obrázkov je možné robiť aj po pridaní článku, takže si môžete vyskúšať, ako to bude vyzerať najlepšie.

Späť na Obsah

Často kladené otázky:


Ako si zmením údaje v mojom profile?

ODPOVEĎ: Údaje vo Vašom profile si môžete kedykoľvek aktualizovať. Kliknite na 'Motoride Klub' v Hlavnom Menu naľavo a po prihlásení správnym menom a heslom kliknite na, kliknite na 'Aktualizácia údajov o sebe' ...


Kde nájdem formulár na pridávanie článkov ?

ODPOVEĎ: K Formuláru na pridávanie článkov sa dostanete prostredníctvom Motoride Klubu. Kliknite na 'Motoride Klub' v Hlavnom Menu naľavo a po prihlásení správnym menom a heslom kliknite na, kliknite na 'Pridanie článku do rubriky' ...


Zabudol som svoje heslo do Motoride Klubu ?

ODPOVEĎ: Heslo si môžete dať poslať na Váš email, ktorý ste použili pri registrácii do Motoride Klubu na tejto stránke.


Čo znamená „Pridaj akciu do môjho Kalendára“ ?

ODPOVEĎ: Ak používate kalendárový/plánovací program ako Microsoft Outlook, Palm Desktop, LotusNotes, alebo iCal, kliknutím na linku „Pridaj akciu do môjho Kalendára“ sa akcia (akcie) pridajú priamo do Vášho programu ako udalosť v Kalendári. Všetko čo potrebujete je aby Váš kalendárový program podporoval formát vCalendar a aby Váš prehliadač automaticky poslal udalosť do Vášho programu.

Udalosti si takto môžete preniesť aj do Vášho PDA alebo mobilného telefónu a mať ich tak stále poruke.

Späť na Obsah